Przejdź do treści

Regulamin

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej „RODO”, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek zwiększenia poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do tego dnia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). „ORTIKK Agnieszka Gajewska” stworzył nową „Politykę prywatności i cookies”, która określa, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Klienta oraz chroniona jest jego prywatność w przypadku gdy Klient dokonuje zakupów w sklepie lub korzysta z usług świadczonych przez „ORTIKK Agnieszka Gajewska”. Zaznajomienie się z „Polityką prywatności i cookies” umożliwia Klientowi zrozumienie, jakie jego dane osobowe i w jakim celu są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane oraz jakie prawa przysługują Klientowi w zakresie ochrony danych osobowych i w jaki sposób może z nich korzystać. Niniejsza informacja dla Klientów jest zamieszczona na stronie internetowej www.ortikk.com oraz przesyłana do Klientów posiadających aktywne konto w serwisie www.ortikk.com.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
z dnia 22.10.2016r.
Sklep ORTIKK

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: Legnica, Elizy Orzeszkowej 40/6 , NIP: 6912445491, tel. +48507173895, adres email: shop@ortikk.com
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez system zakupowy na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności (lub zmienić wartość przy przesyłkach wielkogabarytowych, niestandardowych) lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie zmiany przez Sklep statusu zamówienia na „przyjęte do realizacji”, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, ilość, elementy wchodzące w skład zestawu, sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zmiany przez Sklep statusu zamówienia na „przyjęte do realizacji”.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen i wycofywania towaru (nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, chyba, że nastąpiło za porozumieniem stron).
6. Zamówienie powinno być opłacone w ciągu 5 dni roboczych, w przeciwnym razie wygasa i zostaje anulowane ze strony sklepu.

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek zależą od formy oraz wagi towaru i wyświetlają się w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Nr konta bankowego do wpłat: (MBANK) 43 1140 2004 0000 3602 7631 1167

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy (po wcześniejszym umówieniu się).
2. Towar przygotowywany do wysłania jest po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sklepu w czasie do 3 dni roboczych wg kolejności wpływania zamówień, zwykle jednak wysyłki realizowane są 1-2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie.

Uwaga: w niektórych przypadkach, w okresie przedświatecznym, wysyłka może ulec wydłużeniu o dodatkowe 1-2 dni robocze.

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu (zwracany jest najniższy możliwy w sklepie koszt wysyłki), reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Za odesłanie towaru przy reklamacji nieuzasadnionej, koszty ponosi Klient.
4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien dokładnie wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota (zwrot dokonywany jest w ten sam sposób co zapłata, tj. przelew – przelew, karta – karta itp., chyba, że strony ustalą inaczej). W przeciwnym wypadku zwrot może się opóźnić.

6. Klient zwraca towar wysyłką na swój koszt. Sklep zaś zwraca koszt odesłania towaru w wysokości najniższego kosztu dostawy dostępnego w Sklepie.
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania
4. Pełną treść Polityki prywatności i cookies Klient może znaleźć pod linkiem: POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.